Antibiotikaresistens: – Vi er under dobbelt ild


Antibiotikaresistens: – Vi er under dobbelt ild

Norge er et av de ledende landene i Europa når det gjelder moderat antibiotikabruk og lavt nivå av resistens. Men trusselen fra «superbakterier» øker og innsatsen kan bli bedre på flere områder, ifølge ny rapport.
Les mer om: