Antibiotikabruken i Norge faller


Antibiotikabruken i Norge faller

Bruken av bredspektret antibiotika her i landet går ned, men er fortsatt for høy, mener helsemyndighetene.
Les mer om: