Antall klager til PFU økte i 2018


Antall klager til PFU økte i 2018

Antall fellelser gjort av Pressens Faglige Utvalg (PFU) har sunket til tross for at utvalget mottok flere klager i 2018 enn året før.