Antall bilinnbrudd øker dramatisk


Antall bilinnbrudd øker dramatisk

Det siste året har antall bilinnbrudd økt kraftig. Og utbetalingene etter innbruddene har økt enda mer, med nesten 45 prosent.