Anoreksi: - Viktig med rett behandling til rett tid


Anoreksi: - Viktig med rett behandling til rett tid

- Vi trenger økt kompetanse på hvordan møte problematikken, mener spesialist i klinisk psykologi, Bente Sommerfeldt.