Angelina Jolie selde Churchill-måleri for rekordsum


Angelina Jolie selde Churchill-måleri for rekordsum

Landskapsmåleriet er det einaste Winston Churchill laga under andre verdskrigen.
Les mer om: