Anbefaler grønt lys for pallefabrikk


Anbefaler grønt lys for pallefabrikk

Rådmannen anbefaler kommunestyret i Hadsel å gi grønt lys for detaljregulering av ny pallefabrikk på Børøya.
Les mer om: