Anbefaler fortsatt «hold nede»-strategi


Anbefaler fortsatt «hold nede»-strategi

Ekspertgruppa som har vurdert de økonomiske virkningene av coronatiltakene, mener at «hold nede»-strategi fortsatt er det beste alternativet.