Amming beskytter ikke mot depresjon


Amming beskytter ikke mot depresjon

I en ny studie fant forskerne ingen sammenheng mellom depresjon og amming.