Alna miljøarbeidertjeneste satser på spillteknologi: Trener ved hjelp av spill


Alna miljøarbeidertjeneste satser på spillteknologi: Trener ved hjelp av spill

- Vi håper det kan være et springbrett for at brukerne blir mer aktive i hverdagen, sier Maria Renate Fjelltveit, fysioterapeut i miljøarbeidertjenesten.
Les mer om: