Allmøte i Dagens Næringsliv om «økonomisk utvikling»


Allmøte i Dagens Næringsliv om «økonomisk utvikling»

Samme uke som Morgenbladet melder om kuttplaner og sluttpakker, er de ansatte i Dagens Næringsliv innkalt til allmøte om «økonomisk utvikling».