Alliansen med felles kandidat til talmann


Alliansen med felles kandidat til talmann

Den borgerlige Alliansen i Sverige har lansert Andreas Norlén fra Moderaterna som en felles kandidat til den viktige posten som talmann i Riksdagen.
Les mer om: