Alle må ta ansvar for språket


Alle må ta ansvar for språket

KOMMENTAR: Den nye språkloven gir departementene større ansvar for språkarbeid i alle sektorer. Det kommer innbyggerne til gode.