Alger fører til at oppdrettsfisk dør i Troms og Nordland


Alger fører til at oppdrettsfisk dør i Troms og Nordland

Oppdrettere i Nordland og Troms opplever at fisk dør i merdene, mest sannsynlig på grunn av algeoppblomstring.
Les mer om: