ALFA OG DNT SIGNERER LANGVARIG AVTALE


ALFA OG DNT SIGNERER LANGVARIG AVTALE

Et felles ønske om å få flere ut på tur gjør at DNT innleder et langsiktig samarbeid med den norske turskoprodusenten Alfa.