Aktivist frykter mørk framtid for afghanske kvinner


Aktivist frykter mørk framtid for afghanske kvinner

Kvinners rettigheter står høyt på dagsordenen i Oslo-samtalene med Taliban. Men poet og aktivist Hoda Khamosh har lite håp om endring.
Les mer om: