AI sett gjennom GDPR-briller


AI sett gjennom GDPR-briller

Datatilsynet mener at det er mulig å bruke kunstig intelligens og samtidig ivareta personvernet.
Les mer om: