Advokater: Derfor bør du opprette en fremtidsfullmakt


Advokater: Derfor bør du opprette en fremtidsfullmakt

Med en fremtidsfullmakt kan du forsikre du deg om at din økonomi og dine personlige interesser blir ivaretatt på en god måte den dagen du eventuelt ikke er i stand til det selv.