Advarte mot bompenger


Advarte mot bompenger

(NB: Dette kan være en forkortet versjon av teksten uten tilleggsinnhold som faktabokser, bilder, videoer og mer. Vennligst besøk nettsiden for å lese komplett innhold.)I bystyremøte før helgen var bompengefinansieringen av ny E39 fra Lyngdal til Ålgård til behandling. Allerede ved inngangen ble bystyrerepresentantene møtt av ungdom fra Lister Fpu som advarte sterkt mot bompenger.- Så mye bompenger som det foreslås på E39 vil det ramme studenter og mange andre hardt. Vi stiller derfor opp både her, i Kvinesdal og andre steder for å markere hva vi mener, fortalte Fpu-formann Emil Aamot til Agder før bystyremøtet.Ikke noe valg Nye Veier hadde på forhånd gjort det klart at det er nødvendig med likelydende vedtak som støtter bompengefinansieringen dersom saken skal kunne gå smidig gjennom i Stortinget til høsten. Bystyret i Flekkefjord valgte likevel å innlede sitt vedtak med et aldri så lite spark til staten og Nye Veier med 29 mot seks stemmer å følge Nina Danielsen (Sp) sitt forslag om å legge inn følgende innledning:«Flekkefjord kommune finner ikke å kunne gå i mot bompengefinansiering så lenge det er staten, og ikke kommunen selv som finner bompenger nødvendig for å finansiere veien».Syv bommer Vedtaket bystyret gikk inn for innebærer blant annet at det blir syv bompasseringer. Disse skal plasseres mellom hvert kryss fra Lyngdal til Ålgård med totalt 276 kroner i bompenger én vei for personbiler og 828 kroner én vei for tyngre kjøretøy. Personbiler kan med bombrikke få maks 20 prosent rabatt. Elbiler får 50 prosent rabatt. Det er ikke rabatt for tyngre kjøretøy, men tyngre kjøretøy som går på hydrogen eller batteri (nullutslippskjøretøy) får kjøre helt gratis.Det er lagt opp til maks 15 års innkreving i hver bom. Innkrevingen av hvert delområde starter etter hvert som veibitene blir klar til bruk. I vedtaket ligger det også inne at «Dersom trafikken på sideveier langs strekningen viser seg å bli for stor, skal det vurderes trafikkregulerende tiltak på disse veiene.» Takstene skal justeres prosentvis etter prisstigning (anleggsindeksen) før innkreving starter og etter konsumprisindeksen etter åpning. Prisene kan justeres ned dersom prisen i prosjektet blir vesentlig gunstigere enn det som er lagt til grunn i finansieringsanalysen.Parti-politikk Torbjørn Klungland (Frp) Gav tydelig uttrykk for at han er svært lite tilfreds med å gå inn for å betale for en vare man ikke vet hvordan blir, der hverken endelig valg av hvor veien skal gå, eller hvem som skal betale tilførselsveier er avklart.På vegne av Frp foreslo Klungland at rabattsystemet på 20 prosent for personbiler skulle gjelde alle kjøretøy, også el-biler og el-lastebiler som er foreslått med 50 prosent og 100 prosent rabatt. Han foreslo også at man skulle stemme mot et punkt om særbehandling med en mulig lavere pris for området lengst vest i prosjektet. Ingen av disse forslagene fikk flertall.Steinar Dyrli (SV) forklarte at han ikke er mot ny E39, men gjentok at hans parti mener det beste hadde vært å bygge en trefeltsvei.Kåre Mathiassen (Uavh.) ville ha svar på hva som er «for stor trafikk på sideveier» og om det er definert hvilke «trafikkregulerende tiltak» som skal kunne gjøres for å få trafikk over på bomveiene.- Det er ikke snakk om bompenger på sideveienem, men det kan være at farten skal ned når det ikke er europavei for at folk skal føle seg tryggere og for å få en større forskjell slik at man får mer trafikk på den nye veien, forklarte ordfører Jan Sigbjørnsen (H).Joe Rusi (Ap) og Stian Birkeland (KrF) påpekte at det at det skal komme en ny firefelt E39 er viktig for Flekkefjord og trafikksikkerheten og Anne Margrethe Larsen (V) fikk frem at hun på Stortinget i 2009 foreslo utredning av ny E39 på Sørlandet- Det gjenstår å få bygget veien før vi kan skryte av hvem som har fått til hva. Vil vi ha vei eller ikke er det som dette handler om. Ønskes endringer må vi gå på egne stortingsrepresentanter, påpekte Svein Hobbesland (Ap) før bystyret valgte å følge innstillingen fra Nye Veier med en liten ekstra innledning om at det ikke fantes noe annet valg.