Advarsel: Ikke spis kalde pølser!


Advarsel: Ikke spis kalde pølser!

Kalde pølser kan i verste fall inneholde farlige bakterier.