85 nye vektere ute i streik


85 nye vektere ute i streik

Norsk Arbeidsmandsforbund trappet opp vekterstreiken lørdag og ytterligere 85 vektere er ute i streik. Totalt streiker nå 2.373 vektere.