80 uigurer søker asyl i Norge


80 uigurer søker asyl i Norge

Til sammen 80 asylsøkere som er kinesiske borgere, har kommet til Norge i løpet av september. De oppgir at de tilhører uigur-minoriteten, melder NRK.
Les mer om: