650 stillinger forsvinner fra København-flyplassen


650 stillinger forsvinner fra København-flyplassen

Københavns lufthavn ser seg nødt til å kutte 650 av 2.600 stillinger som følge av lavere aktivitet.
Les mer om: