62 døde etter eksplosjon på kjemisk fabrikk i Kina


62 døde etter eksplosjon på kjemisk fabrikk i Kina

Antall døde etter den kraftige eksplosjonen hos kjemikalieprodusenten Tianjiayi i Kina er oppjustert til 62. I tillegg er 34 kritisk skadd og 28 savnet.
Les mer om: