60.000 til veibelysning


60.000 til veibelysning

Lund kommune får utbetalt driftstilskudd fra Statens vegvesen til vegbelysning langs riks- og fylkesvegstrekninger.
Les mer om: