6 av 10 arbeidsgivere er bekymret: – Mange opplever nå en større slitasje på de ansatte


6 av 10 arbeidsgivere er bekymret: – Mange opplever nå en større slitasje på de ansatte

– Ledere frykter redusert trivsel, motivasjon og arbeidsmiljø for sine ansatte som følger av hjemmekontortiltaket. Et godt arbeidsmiljø og trivsel er helt avgjørende for at folk skal levere godt på jobb, sier regiondirektør i NHO Innlandet, Jon Kristiansen.