58,7 millioner fra TONO til komponister, sangtekstforfattere og musikkforlag