5 millioner kroner å hente til digital opplæring i kommunene


5 millioner kroner å hente til digital opplæring i kommunene

Engangsstøtte fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.
Les mer om: