40-årsjubileum for oppdaginga av Pluto sin største måne


40-årsjubileum for oppdaginga av Pluto sin største måne

For tre år sidan nådde ein romsonde fram til denne fjerne månen. Han tok høgoppløyselege nærbilete som syner eit forunderleg landskap.