40 år siden massakren som rystet verden


40 år siden massakren som rystet verden

De stolte blindt på sin religiøse leder. Det kostet dem alle livet.