355 pasienter unødvendig operert


355 pasienter unødvendig operert

De siste fem årene har Norsk pasientskadeerstatning (NPE) utbetalt nær 140 millioner kroner til norske pasienter som aldri burde vært operert.
Les mer om: