34 personer drept i angrep mot to landsbyer i Nord-Nigeria


34 personer drept i angrep mot to landsbyer i Nord-Nigeria

Væpnede angripere drepte fredag 34 mennesker i to landsbyer i delstaten Zamfara i Nord-Nigeria.