32 av 45 norske minnemedaljer utdelt i utlandet siden 2017


32 av 45 norske minnemedaljer utdelt i utlandet siden 2017

Regjeringens minnemedalje ble innført fordi innsats som kunne fortjent dekorasjon ikke lot seg dokumentere, ifølge Forsvarsdepartementet. – Kan ikke rette opp uretten, svarer historiker Lars Borgersrud.
Les mer om: