3 av 4 europeiske bedrifter har framskyndet digitalisering i 2020


3 av 4 europeiske bedrifter har framskyndet digitalisering i 2020

Positive effekter av koronapandemien.