1,9 millioner nye arbeidsledige i USA


1,9 millioner nye arbeidsledige i USA

21,5 millioner mennesker mottar nå arbeidsledighetstrygd i USA. 1,9 millioner har søkt i løpet av den siste uka.