18 døde i grensekonflikt mellom Armenia og Aserbajdsjan


18 døde i grensekonflikt mellom Armenia og Aserbajdsjan

Til sammen er 18 soldater døde, hvorav en general og en oberst, etter bombing og sammenstøt mellom armenske og aserbajdsjanske styrker på den nordre grensen mellom de to landene.