160.000 kjører i påvirket tilstand


160.000 kjører i påvirket tilstand

Hele fire prosent av befolkningen har kjørt i ruspåvirket tilstand i løpet av det siste året.