11 000 forskere erklærer klimakrise i nytt opprop


11 000 forskere erklærer klimakrise i nytt opprop

– Forskere har en moralsk forpliktelse til å tydelig advare menneskeheten om enhver katastrofal trussel og til å «si det som den er», begynner oppropet.