100.000 negativer i fare for å ødelegges


100.000 negativer i fare for å ødelegges

Over halvparten av kulturskattene og et stort antall historiske negativer Stiklestad Nasjonale Kultursenter har ansvar for, er ikke godt nok lagret.
Les mer om: