1000 hijab-klager til NRK


1000 hijab-klager til NRK

Kringkastingsrådet opplever klagestorm over NRK-programmet «Faten tar valget». Mange reagerer på at en kristen programleder ikke får ha på kors, mens Faten får bruke hijab.