100 sauer døde etter flommen i Surnadal


100 sauer døde etter flommen i Surnadal

Vannføringen synker, men fortsatt er det fare for flom og skred på Vestlandet og i Trøndelag.