Åpen for ny løsning


Åpen for ny løsning

Helsedirektoratet er åpen for en coronapassløsning som skiller seg fra løsningen som man foretrakk tidligere.