– Vi går her med hjartet i halsen(pluss)


– Vi går her med hjartet i halsen(pluss)

Maciej Szymanski, Reidar Garnes og Marek Bartoszek med familiar håper politikarane i Ulstein finn midlar til å få på plass naudsynte tryggande tiltak i tilknyting til fylkesvegen i Botnen. Eit løyve frå fylkeskommunen ligg no på bordet – det som står att er finansiering.
Les mer om: