– Vert dette gjennomført er det ei ulykke for Ørsta/Volda(pluss)


– Vert dette gjennomført er det ei ulykke for Ørsta/Volda(pluss)

– Vert framlegget frå konsulentselskapet vedteke slik det ligg føre, er det ei ulykke for Ørsta og Volda!
Les mer om: