– Tallene gjør meg bekymret når vi vet hvor viktig kvaliteten på psykisk helsevern er


– Tallene gjør meg bekymret når vi vet hvor viktig kvaliteten på psykisk helsevern er

– Helsepersonell strekker seg langt hver dag for pasientene. Likevel er vi klar over at psykisk helse må løftes i helsevesenet, sier leder av helse- og omsorgskomiteen på Stortinget Geir Jørgen Bekkevold (KrF).