– Seks av ti foreldre snoker på barnas mobiltelefon