– Om vi alle startar i det små..(pluss)


– Om vi alle startar i det små..(pluss)

– Mange barn er opplyste og opptekne av at plast ikkje skal ende i naturen. Då må vi vaksne gå føre som gode eksempel.