– Norske oljeinstallasjoner er ikke sikret mot droneangrep


– Norske oljeinstallasjoner er ikke sikret mot droneangrep

Norske oljeinstallasjoner er for ubeskyttet og lette å ramme, advarer generalløytnant Robert Mood. – Jeg blir overrasket om de ikke blir angrepet av droner i fremtiden