– For noen sårbare grupper kan tiltakene ha store utilsiktede negative konsekvenser


– For noen sårbare grupper kan tiltakene ha store utilsiktede negative konsekvenser

Helsedirektoratet har siden coronakrisen startet brukt sosiale medier for å trygge og veilede befolkningen i hvordan de kan takle negative psykososiale konsekvenser av smittevernstiltak.
Les mer om: