– Medisinsk kunnskap dobles hver 72. dag


– Medisinsk kunnskap dobles hver 72. dag

Mengden av informasjon rundt helsetilstanden din øker så fort at håndteringen av data kan avgjøre liv eller død. Det kan gi Norge ny industri hvis man gjør som Sveits. 
Les mer om: